Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Raport z konsultacji społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+
Dokumenty
2020-11-23
Konsultacje społeczne dot. propozycji nazwy skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda)n w Słupsku
Dokumenty
2020-11-23
Komisja Edukacji
Dokumenty
2020-11-23
BT43316 SLUPSK WIEZA SZCZECIŃSKA
Dokumenty
2020-11-23
Sprawozdania
Dokumenty
2020-11-23
Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzenia (modułu kontenerowego) do wydawania płynu AdBlue na istniejącej stacji paliw
Dokumenty
2020-11-23
Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzenia (modułu kontenerowego) do wydawania płynu AdBlue na istniejącej stacji paliw
Dokumenty
2020-11-23
940-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-11-21
SLU0017_C JANA PAWŁA II
Dokumenty
2020-11-20
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska
Dokumenty
2020-11-20
stanowisko ds. szkół niepublicznych w Referacie Szkół i Placówek Niepublicznych w Wydziale Edukacji
Praca
2020-11-20
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dokumentów strategicznych w zakresie problematyki wód opadowych
Dokumenty
2020-11-20
II przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 3 lat lok. użytkowego nr 144 usytuowanego w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Jana Pawła II 1, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych
Przetargi
2020-11-20
II przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 3 lat lok. użytkowego nr 149 usytuowanego w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Jana Pawła II 1, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych
Przetargi
2020-11-20
Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”
Przetargi
2020-11-20
AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU W 2020 ROKU – NA DZIEŃ 20.11.2020 R.
Dokumenty
2020-11-20
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku
Przetargi
2020-11-19
Świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, wystawienia karty zgonu oraz ustalenia przyczyny zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Słupska
Ogłoszenia
2020-11-19
Iwona Dolepa/H.Pobożnego 20/6
Dokumenty
2020-11-19
930-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-11-19

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek