Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Słonecznej
Przetargi
2021-05-05
330-2021
Zarządzenia Prezydenta
2021-05-05
Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zakresie należytego wykonywania zadań realizowanych w ramach zarządzenia transportem zbiorowym ...
Dokumenty
2021-05-05
Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w zakresie funkcjonowania cmentarzy komunalnych w Słupsku – dochody z usług cmentarnych, a wydatki w roku budżetowym 2018 i 2019.
Dokumenty
2021-05-05
Zawiadomienia o planowanych zgromadzeniach
Dokumenty
2021-05-05
Aleksandra Bąkowska
Osoby
2021-05-05
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Kobylnicy przy ulicy Rzecznej
Przetargi
2021-05-05
328-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-05-05
Otwarty konkurs ofert - zapewnienie schronienia oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób bezdomnych
Ogłoszenia
2021-05-05
Przetargi
Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku
2021-05-04
Otwarty konkurs ofert - prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla bezdomnych mężczyzn
Ogłoszenia
2021-04-30
333-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-04-30
332-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-04-30
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Andrzeja Zauchy w Słupsku wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym”.
Ogłoszenia
2021-04-30
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Legionów Polskich od skrzyżowania z ul. Andrzeja Zauchy do ul. Ryszarda Riedla
Ogłoszenia
2021-04-30
Dotacje do likwidacji azbestu
Dokumenty
2021-04-30
Katarzyna Siwińska/Mickiewicza 5/2
Dokumenty
2021-04-30
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Wiśniowej
Przetargi
2021-04-30
stanowisko ds. obsługi poczty w Referacie Kancelarii i Archiwum Urzędu w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Praca
2021-04-30
315-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-04-30

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek