Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie umowy najmu, dzierżawy basenu/pływalni/aquaparku ze spółką jako najemcą/dzierżawcą
Dokumenty
2021-07-06
557-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-07-06
558-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-07-06
Wyniki konkursu ofert - wkład własny V
Ogłoszenia
2021-07-06
II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Wiśniowej
Przetargi
2021-07-06
wniosek o udzielenie informacji publicznej w zw. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Dokumenty
2021-07-05
Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Katolickiej Szkole Podstawowej ZIARNO
Kontrole
2021-07-05
Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w ZIM
Kontrole
2021-07-05
Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w SP 11
Kontrole
2021-07-05
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie własności działki nr 52/1w mieście Słupsku
Dokumenty
2021-07-05
XXXII/521/21
Uchwały Rady Miejskiej
2021-07-05
Wyniki konkursów
Dokumenty
2021-07-05
544-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-07-05
545-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-07-05
Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie zasadności wydatkowania publicznych funduszy przez MOPR ujawnionych przez audyt „Protokół kontroli problemowej w MOPR w Słupsk
Dokumenty
2021-07-05
Kontrola realizacji budżetu Miasta Słupska w 2020 roku w zakresie wykonania dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.
Dokumenty
2021-07-05
Kontrola realizacji budżetu Miasta Słupska w 2020 roku w zakresie wykonania dochodów i wydatków.
Dokumenty
2021-07-05
Kontrola realizacji budżetu Miasta Słupska w 2020 roku w zakresie wykonania przychodów i rozchodów
Dokumenty
2021-07-05
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zawarcia porozumień z najemcami lokali komunalnych w zakresie remontów lokali
Dokumenty
2021-07-05
Zamówienia publiczne
Zespół Szkół Technicznych w Słupsku
2021-07-05

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek