Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
257
Interpelacje Radnych
2022-09-05
Ogłoszenia
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku
2022-09-05
Druk Nr 49/3
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2022-09-05
Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Słupska
Ogłoszenia
2022-09-05
674-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-09-05
Jacek Nytko/Gdyńska 51
Dokumenty
2022-09-05
Druk Nr 49/2
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2022-09-05
678-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-09-05
677-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-09-02
669-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-09-02
Nabór uwag do oferty w trybie art. 19a zadania pn.: "Święto Kolejarza 2022"
Ogłoszenia
2022-09-02
668-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-09-02
SLU0012 GDYŃSKA 13b
Dokumenty
2022-09-02
676-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-09-02
Otwarty konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków PFRON w 2022 roku
Ogłoszenia
2022-09-02
675-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-09-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Opracowaniu dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Szpilewskiego"
Dokumenty
2022-09-02
Rozbudowa systemu EWID2007 poprzez dostawę, uruchomienie i udzielenie licencji na portale: Interesanta, Komornika, Rzeczoznawcy.
Przetargi
2022-09-02
Konsultacje społeczne - dot. Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań " w Słupsku
Ogłoszenia
2022-09-02
553-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-09-02

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek