Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
409-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-05-24
Druk Nr 46/18
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2022-05-24
Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z zadań zleconychz zakresu administracji rządowej
Kontrole
2022-05-24
419-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-05-24
Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. zapytania czy Miasto Słupsk jest stroną postępowania sądowego o zapłatę z tyutułu niedofinansowania zadań zleconych
Dokumenty
2022-05-24
Druk Nr 46/15
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2022-05-24
stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Praca
2022-05-23
Jadwiga Wójcik/Wolności 36/4
Dokumenty
2022-05-23
Protokół z posiedzenia Panelu Ekspertów ws. oceny wniosków złożonych w ramach zadania „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska”
Ogłoszenia
2022-05-23
stanowisko ds. dróg w Referacie Polityki Transportowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Praca
2022-05-23
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu przy ul. Bema 7/2
Przetargi
2022-05-23
420-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-05-23
413_22
Zarządzenia Prezydenta
2022-05-23
421-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-05-23
390-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-05-20
Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. zatrudnienia Prezesa "Trzech Fal"
Dokumenty
2022-05-20
417-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-05-20
stanowisko ds. użytkowania wieczystego i przekształceń gruntów w Referacie Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami
Praca
2022-05-20
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Słupsku
Dokumenty
2022-05-20
416-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-05-20

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek