Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
602-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-11
Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego
Dokumenty
2022-08-11
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Słupsku na lata 2021-2025
Dokumenty
2022-08-11
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2022 rok
Dokumenty
2022-08-11
Kierunki działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Słupsku na lata 2021-2025+
Dokumenty
2022-08-11
Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022 – 2031
Dokumenty
2022-08-11
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Słupsku na lata 2022 – 2027
Dokumenty
2022-08-11
Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 – 2025
Dokumenty
2022-08-11
Profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii w Mieście Słupsku na lata 2022 – 2030
Dokumenty
2022-08-11
Opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022 – 2030
Dokumenty
2022-08-11
Potencjał i potrzeby słupskich seniorek i seniorów
Dokumenty
2022-08-11
Diagnoza Problemów Uzależnień na terenie Miasta Słupska
Dokumenty
2022-08-11
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kampanii rozszerzenia granic Miasta Słupska
Dokumenty
2022-08-10
Pakiet zmian w strukturze oświaty i analizy strategicznej zmian w oświacie na lata 2015-2022
Dokumenty
2022-08-10
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2021-2027 dla Miasta Słupska i gmin, które zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego
Dokumenty
2022-08-10
Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2020-2035
Dokumenty
2022-08-10
Program ochrony środowiska dla miasta Słupska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028
Dokumenty
2022-08-10
Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska
Dokumenty
2022-08-10
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupsk
Dokumenty
2022-08-10
Druk Nr 48/5
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2022-08-10

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek