Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
580-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-01
579-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-01
578-22
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2022-08-01
Nabór uwag do oferty w trybie art. 19a - „Warsztaty w pracowni ceramicznej przy użyciu koła garncarskiego"
Ogłoszenia
2022-08-01
355-22
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2022-08-01
576-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-07-29
Nabór uwag do oferty w trybie art. 19a - zadanie publiczne w zakresie organizacji szkolenia dla członków stowarzyszenia, pedagogów i psychologów szkolnych oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ogłoszenia
2022-07-29
Nabór uwag do oferty w trybie art. 19a - „Aktywność seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - Drugie Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą"
Ogłoszenia
2022-07-29
567-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-07-29
II kwartał 2022
Dokumenty
2022-07-29
575-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-07-29
573-22
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2022-07-29
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działalności Rady Seniorów
Dokumenty
2022-07-28
571-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-07-28
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Józefa Bema 7 stanowiącej własność Miasta Słupska.
Przetargi
2022-07-27
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 10 stanowiącej własność Miasta Słupska.
Przetargi
2022-07-27
570-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-07-27
569-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-07-27
568-22
Kontrole
2022-07-27
Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Zarządzenia Prezydenta
2022-07-27

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek