Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
841-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-10-14
Jodłowa 60/Anna Horbatowicz
Dokumenty
2020-10-14
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. "remontu" ulicy Zygmunta Augusta.
Dokumenty
2020-10-14
835-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-10-14
Zawiadomienia o planowanych zgromadzeniach
Dokumenty
2020-10-14
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Żwirki i Wigury 2, stanowiącej własność Miasta Słupsk
Przetargi
2020-10-14
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Marii Konopnickiej 26-27, stanowiącej własność Miasta Słupsk
Przetargi
2020-10-14
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Bohaterów Westerplatte 68A stanowiącej własność Miasta Słupsk
Przetargi
2020-10-14
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie osiedla mieszkaniowego „Nowe Miasto” w Słupsku”
Dokumenty
2020-10-13
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie osiedla mieszkaniowego „Nowe Miasto” w Słupsku”
Dokumenty
2020-10-13
837-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-10-13
Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028
Dokumenty
2020-10-13
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028, w celu realizacji polityki ochrony środowiska
Dokumenty
2020-10-13
833-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-10-13
836-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-10-13
Anna Maruszak/Wolności 25/3
Dokumenty
2020-10-13
827-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-10-13
Wyniki konkursu - dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Ogłoszenia
2020-10-13
Wyniki konkursu - regranting w zakresie partnerstw lokalnych
Ogłoszenia
2020-10-13
Dostawa stanowiska montażowego, stanowisk egzaminacyjnych oraz uniwersalnych stołów montażowych w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”
Przetargi
2020-10-13

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek