Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”
Przetargi
2020-09-22
Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmujący działania edukacyjne i profilaktykę wczesnego wykrywania czerniaka skóry pn. „Zdążyć przed czerniakiem”, adresowane do mieszkańców miasta Słupska w wieku 30-50 lat.
Ogłoszenia
2020-09-22
771-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-09-22
BT43316 SLUPSK WIEZA
Dokumenty
2020-09-22
770-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-09-21
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku w zakresie działań na rzecz zmniejszenia dostępności alkoholu oraz działań w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych.
Kontrole
2020-09-21
Zawiadomienia o planowanych zgromadzeniach
Dokumenty
2020-09-18
Komisja Rewizyjna
Dokumenty
2020-09-18
Druk Nr 22/16
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2020-09-18
Druk Nr 22/14
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2020-09-18
stanowisko ds. księgowo-finansowych w Referacie Rachunkowości Budżetowej Miasta w Wydziale Budżetu Miasta
Praca
2020-09-18
Konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu rozbudowy ulicy Banacha, Zauchy, Grechuty w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla Osiedla Zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja w Słupsku”.
Dokumenty
2020-09-18
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla Osiedla Zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja w Słupsku”.
Ogłoszenia
2020-09-18
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Mickiewicza 20 - Krasińskiego 11
Przetargi
2020-09-18
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokali niemieszkalnych) położonych w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 32
Przetargi
2020-09-18
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zadaszonej myjni ręcznej trzystanowiskowej na terenie stacji paliw Shell ul. Szczecińska 36h, dz. 321/2 i 321/3 obr. 10
Dokumenty
2020-09-18
22/13
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2020-09-17
767-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-09-17
Druk Nr 22/12
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2020-09-17
Ogłoszenia
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
2020-09-17

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek