Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Sprawozdania z wykonania planu audytu
Dokumenty
2021-01-22
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący badania elektromobilności.
Dokumenty
2021-01-22
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Ogłoszenia
2021-01-22
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku
Ogłoszenia
2021-01-22
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Ogłoszenia
2021-01-22
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
Ogłoszenia
2021-01-22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwukondygnacyjnego budynku produkcyjno-magazynowego na działkach nr ew.: 4/24, 4/51 obr. 1 miasta Słupska"
Dokumenty
2021-01-22
Konsultacje społeczne dot. projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dokumenty
2021-01-22
36-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-01-22
Konsultacje społeczne dot. projektu zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Lawendowej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024”.
Dokumenty
2021-01-22
Konsultacje społeczne dot. projektu zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Łady-Cybulskiego w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024”.
Dokumenty
2021-01-22
34-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-01-21
35-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-01-21
Otwarty konkurs ofert - wolontariat
Dokumenty
2021-01-21
Otwarty konkurs ofert - wolontariat
Ogłoszenia
2021-01-21
26-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-01-21
32/21
Zarządzenia Prezydenta
2021-01-21
33/21
Zarządzenia Prezydenta
2021-01-21
Wezwanie/wykaz rzeczy zdeponowanych
Dokumenty
2021-01-21
Petycja z dnia 9 grudnia 2020 r. (data wpływu do Biura Rady Miejskiej 10 grudnia 2020 r.) w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Słupsku o treści podanej w petycji
Dokumenty
2021-01-21

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek