Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Azbestowe archiwum

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 r. (Dz. U. z 2003, nr 192, poz. 1876) wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do 31 grudnia 2032 r.

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Słupska w wyniku realizacji zadań w latach 2011–2017:

- 194,822 tony,

- z 53 nieruchomości,

- o łącznej kwocie pozyskanej dotacji 191.353,00 zł
Zadanie zrealizowane


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

RAZEM

zrealizowane

2010/2011

2011/2012

Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest [w tonach]

66,02

68,38

10,70

8,44

2,04

-

32,4

4,04

192,02


Transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest [w tonach]

-

-

-

-

-

2,14

-

0,722

2,862


Ilość nieruchomości

24

9

7

5

1

1

2

4

53

Koszt kwalifikowany

[w zł]

133.536,00

88.666,00

16.718,13

6.752,00

1.632,00

856,00

25.879,94

3.278,40

277.318,47

Koszt uczestników zadania

(bez wkładu Miasta)

40.062,00

27.549,00

5.016,13

2.702,00

52,00

136,00

9.459,94

988,40

85.965,47

DOTACJA z WFOŚiGW [w zł]

93.474,00

61.117,00

11.702,00

4.050,00

1.580,00

720,00

16.420,00

2.290,00

191.353,00

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
2 listopada 2017
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
14 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek