--- Treść przekazanej wiadomości --
Temat: 063 informacja publiczna -nauczyciele zarobki cd
Data: Wed, 10 Apr 2019 22:26:30 +0200
Nadawca: Nasze Środowisko <nasze.srodowisko@vp.pl>
Adresat: kancelaria@um.slupsk.pl
Kopia: grzegorz.hilarecki@gp24.pl, daniel.klusek@gp24.pl


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - nauczyciele zarobki cd

w nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi
http://bip.um.slupsk.pl/udostepnienie_informacji_publicznej/dokumenty/3413.html
wynika
1) w 2018 roku na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczono 84 616 171,45 zł
   przy 1 402,19 etatu daje średni dochód miesięczny na etat 5 028,81 zł

2) średni dochód miesięczny na etat nauczyciela dyplomowanego 5 461,30 zł
    średni dochód miesięczny na etat nauczyciela mianowanego 4 131,61 zł
    średni dochód miesięczny na etat nauczyciela kontraktowego 3 474,80 zł
    średni dochód miesięczny na etat nauczyciela stażysta 2 603,78 zł
https://www.money.pl/gospodarka/men-kombinuje-z-podwyzkami-zenada-i-manipulacja-odpowiadaja-nauczyciele-6336358429493377a.html

3) w 2018 roku łączne wydatki na oświatę to kwota 198 943 368,50 zł
4) natomiast subwencja oświatowa wyniosła 122 918 852,00 zł
   zatem różnica to ponad 76 milionów !!!
5) w 2018 roku przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało 110 nauczycieli
   co kosztowało budżet miasta kwotę 3 073 524,80 zł  !!!
   i Miasto Słupsk nie skorzystano z prawa odwołania się od wydanego zaświadczenia lekarskiego
  za taką kwotę można co roku gruntownie przebudować jedną ulice osiedlową
  dla przykładu koszt przebudowy ul. Władysława IV to 2,2 mln
6) w roku mamy około 250 dni roboczych
   biorąc pod uwagę przekazaną informację (kalendarz publikowany przez MEN)
   https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-20182019
  wynika, że nauczyciel ma do dyspozycji 66 dni roboczych wolnych

Na podstawie art.2 ust. 1 ustawy o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U z 2016, poz. 1764)
biorąc pod uwagę powyższe prosimy o uzupełnienie informacji:

Pomorskie Stowarzyszenie "Nasze Środowisko" zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji :


2) ilu nauczycieli w 2018 roku wypracowało średnioroczne ilości etatów
   z podziałem na nauczyciela dyplomowanego, mianowanego, kontraktowego, stażystę
4) czy oprócz subwencji Miasto Słupsk otrzymało jeszcze jakieś dochody na realizację wydatków oświatowych
   czy pokrycie różnicy 76 mln pochodzi wyłącznie z dochodów własnych Miasta ?
   jeśli istnieją inne dochody prosimy o podanie kwota oraz źródła dochodów
5) ilu nauczycieli obecnie w 2019 roku przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia
    jaka jest przewidywana kwota wydatków z tego tytułu
    czy Miasto Słupsk skorzystano z prawa odwołania się od wydanego zaświadczenia lekarskiego
    dlaczego Miasto Słupsk nie skorzystało z prawa odwołania się od wydanego zaświadczenia lekarskiego w 2018 roku ?
6) czy oprócz wymienionych 66 dni roboczych wolnych są jeszcze inne dni wolne np. dni dyrektorskie lub inne
    jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju oraz liczby tych dni

Wnosimy o udzielenie odpowiedzi w terminie do 14 dni od daty wpływu

Prosimy o przekazanie informacji pocztą elektroniczną na adres:
nasze.srodowisko@vp.pl oraz umieścić na stronie BIP

Pomorskie Stowarzyszenie "Nasze Środowisko"

________________________

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miejski w Słupsku Państwa danych osobowych znajdują się pod tym linkiem

Nie musisz - nie drukuj, email sprawdzony programem na wirusy ESET Mail Security 19174 (20190410)

Please consider the environment before printing this email
The message was checked by ESET Mail Security, version of virus signature database 19174 (20190410).
http://www.eset.com


________________________

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miejski w Słupsku Państwa danych osobowych znajdują się pod tym linkiem

Nie musisz - nie drukuj, email sprawdzony programem na wirusy ESET Mail Security 19176 (20190411)

Please consider the environment before printing this email
The message was checked by ESET Mail Security, version of virus signature database 19176 (20190411).
http://www.eset.com