Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 10/9)

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (20)
Kamil Bierka, Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska, Bogusław Dobkowski, Wojciech Gajewski, Bożena Hołowienko, Łukasz Jaworski, Ryszard Kruk, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Anna Mrowińska, Mirosława Sagun-Lewandowska, Paweł Skowroński, Piotr Skowroński, Renata Stec, Jacek Szaran, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Kazimierz Czyż

NIEOBECNI (2)
Wojciech Lewenstam, Anna Rożek


Głosowanie zakończono w dniu: 19 sierpnia 2019, o godz. 15:07

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-08-23 07:44:48