Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatkowy otwarty nabór Partnerów - wspólnot mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015”

data wystawienia: 5.04.2013 11:26
status: zamknięte

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza dodatkowy otwarty nabór Partnerów - wspólnot mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach poddziałania 3.2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne”

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Informacja o konkursie i Regulamin są umieszczone na stronie internetowej Miasta Słupska: www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z Regulaminem naboru propozycja udziału w partnerstwie (oferta) powinna zawierać co najmniej informację o:

- podmiocie i dotychczasowej działalności,

- oferowanym wkładzie możliwym do wniesienia przez potencjalnego partnera w celu jak najlepszej realizacji zadań przewidzianych w projekcie,

- zasobach kadrowych i możliwościach techniczno – organizacyjnych,

- doświadczeniu w realizacji podobnych do planowanego projektach ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych przez UE.

Zainteresowane podmioty prosimy o dostarczenie zgłoszenia, przygotowanego zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru na adres Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1, Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, pok.105/106, 76-200 Słupsk z dopiskiem na kopercie: „Nabór partnerów do projektu „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015 ”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2013 roku, do godziny 15:00.

Informacja o wyborze partnerów oraz o zakresie ich zadań w ramach projektu zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru partnerów.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego naboru udziela Pani Justyna Pluta, Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta oraz Pani Ewa Czołba Inspektor Referatu Pozyskiwania Funduszy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta tel. 598488304, 598488466, e-mail: j.pluta@um.slupsk.pl, e.czolba@um.slupsk.pl.

Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Maciej Kobyliński - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2013
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
5 kwietnia 2013
Nazwa pliku:
Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 398/IRM/2013
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Maciej Kobyliński - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2013
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
5 kwietnia 2013
Nazwa pliku:
Regulamin naboru
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Maciej Kobyliński - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2013
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
5 kwietnia 2013
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Maciej Kobyliński - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2013
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
5 kwietnia 2013
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Maciej Kobyliński - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2013
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
5 kwietnia 2013
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Maciej Kobyliński - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2013
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
5 kwietnia 2013

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek