Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg wraz z uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa, oświetlenie) na terenie osiedla „Owocowa” w Słupsku

data wystawienia: 1.03.2017 12:42
status: zamknięte

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA OBWIESZCZA


Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2015 r poz. 2031) oraz art. 10§1, 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami)

zawiadamia się

że na wniosek Prezydenta Miasta Słupska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg wraz z uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa, oświetlenie) na terenie osiedla „Owocowa” w Słupsku


Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewidencyjnych:

Działki w pasie drogowym o uregulowanym stanie prawnym:

  • 47/8, 56/4 obr. 4 – ul. Owocowa

  • 47/10, 47/15 – ul. Duńska

Działka przewidziana do podziału zgodnie z projektem podziału nieruchomości*:

  • 48/1 obr. 4 (48/7, 48/8)

*) Przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działkę przeznaczoną do włączenia do pasa drogowego ul. Owocowej


Działka niewymagająca podziału i przeznaczona do włączenia w całości do pasa drogowego:

  • 48/4 obr. 4

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.strony mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój 02), w poniedziałki od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały pozostające w dyspozycji Urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Jolanta Grajewska - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
1 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek