Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 69/2017 z dn. 20.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowę odcinka alei 3 Maja w Słupsku o drogę rowerową wraz z parkingiem dla rowerów w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe..."

data wystawienia: 20.03.2017 15:12
status: zamknięte

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA OBWIESZCZA


Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami)

zawiadamiam


o wydaniu decyzji nr 69/2017 z dn. 20.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowę odcinka alei 3 Maja w Słupsku o drogę rowerową wraz z parkingiem dla rowerów w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy:

  • 124/4, 128, 151/4, 151/18, 151/20, 151/21, 154, 155, 164, 171/1, 232/1 obr. 9 – pas drogowy al. 3 Maja

  • 139, 140 obr. 9 – pas drogowy ul. Wazów

  • 165, 455 obr. 9 – pas drogowy ul. Sobieskiego

  • 300/1 obr. 9 – pas drogowy ul. Jana Kazimierza

  • 1294 – pas drogowy ulicy Chrobrego

Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pasy drogowe podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej

  • 127/1, 171/2, 174/1, 151/22 obr. 9

Niniejszą decyzją zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Prezydenta Miasta Słupska z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 3 w Słupsku

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój 02), w poniedziałki w godz. 7.30 – 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Jolanta Grajewska - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
20 marca 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
20 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek