Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska"

data wystawienia: 4.12.2017 16:08
status: zamknięte

GKiOŚ-RKŚ-I.602.5.12.2017

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


na podstawie 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o:

podjęciu przez Radę Miejską w Słupsku uchwały Nr XLV/615/17

z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania

Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska”.


Przystąpienie do opracowania wynika z porozumienia podpisanego przez Miasto Słupsk z Ministerstwem Środowiska, stanowiącego deklarację udziału w projekcie pod nazwą Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. Dokument określi wrażliwość i podatność obszaru miejskiego na zmiany klimatyczne oraz jego potencjał adaptacyjny w tym zakresie. Zidentyfikuje ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi, określi działania służące przystosowaniu miasta do zmian klimatu - zarówno w kontekście ochrony przed jego negatywnymi skutkami, tworzenia lub podnoszenia odporności miasta na obecną i przyszłą zmienność klimatu, jak również wykorzystania szans związanych ze zmianami klimatycznymi.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
4 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek