Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 1, 2, 3, 4 oraz prawie do zgłaszania zarzutów do ujawnionych danych

data wystawienia: 6.12.2017 8:32
status: zamknięte

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) Prezydent Miasta Słupska informuje, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 1, 2, 3, 4 Miasta Słupska, wykazane w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, wyłożonego do wglądu zainteresowanych od dnia 16.10.2017 roku do dnia 06.11.2017 roku, stały się danymi ewidencji gruntów i budynków od dnia 07.11.2017 roku i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
27 listopada 2017
Informację opublikował:
Renata Dobrzyniewicz
Data publikacji:
15 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek