Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

data wystawienia: 6.12.2017 13:41
status: zamknięte

GKiOŚ-RKŚ-II.6341.30.2017


I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie:

- art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.,poz. 1121 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Gierzyńskiego – Dyrektora „Matbet” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Poznańskiej 75 postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  • wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających Zb I i Zb II na dz. nr 222 i 231/5 obręb 10 Miasta Słupska,

  • szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków deszczowych za pośrednictwem ww. zbiorników do ziemi.


Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu – http://bip.um.slupsk.pl.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Szczygłowska
Data publikacji:
6 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek