Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

dot: zadania publicznego pn. „W trosce o dzikie zwierzęta – bezpłatna pomoc lekarsko weterynaryjna dla zwierząt z terenu miasta Słupska. Zapewnienie w 2018 roku bezpłatnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej dla dzikich zwierząt na terenie miasta Słupsk"

data wystawienia: 24.08.2018 13:44
status: zamknięte

dotyczy: zadania publicznego pn. „W trosce o dzikie zwierzęta – bezpłatna pomoc lekarsko weterynaryjna dla zwierząt z terenu miasta Słupska. Zapewnienie w 2018 roku bezpłatnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej dla dzikich zwierząt na terenie miasta Słupska”


Uprzejmie informuję, iż wobec niedostosowania swojej oferty do wymagań Konkursu oraz zasad funkcjonowania Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pismach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z dnia 29.06.2018 r. (e-mail), 12.07.2018 r. (e-mail) oraz 27.07.2018 r., Prezydent Miasta Słupska odstępuje od zawarcia umowy z Fundacją Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt w Słupsku, na realizację zadania publicznego pn. „W trosce o dzikie zwierzęta – bezpłatna pomoc lekarsko weterynaryjna dla zwierząt z terenu miasta Słupska. Zapewnienie w 2018 roku bezpłatnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej dla dzikich zwierząt na terenie miasta Słupska” .

Po złożeniu poprawionej oferty (w dniu 9 lipca 2018 roku) stwierdzono dokonanie zmian w streszczeniu zadania publicznego, tj. wskazano jako miejsce dostarczania przez Mieszkańców Miasta zwierząt – Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kobylnicy (pierwotnie była to Przychodna Weterynaryjna Alwet, położona w mieście Słupsku przy ul. Piłsudskiego 19).

Zadania realizowane przez Miasto Słupsk zakładają wsparcie Mieszkańców na terenie miasta Słupska i nie zobowiązują jego Mieszkańców do podejmowania działań na terenie innych gmin, co może wiązać się z kosztami transportu oraz koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu. Jednocześnie Fundacja wykluczyła z zadania możliwość dowiezienia zwierząt przez służby miejskie, powołane do wsparcia Mieszkańców także w zakresie transportu zwierząt. Ograniczenie możliwości przekazywania zwierząt przez inne organizacje wydaje się bezpodstawne z uwagi na fakt, iż członkowie organizacji to w dużej mierze również Mieszkańcy Miasta. Złożona oferta nie może ograniczać Mieszkańców Miasta Słupska we wspólnej realizacji tego zadania.

Pismem z dnia 27 lipca 2018 roku Fundacja została zobowiązana do złożenia poprawionej oferty, z uwzględnieniem zmian wskazanych w e-mailu z dnia 12 lipca 2018 roku. Ustalono ostateczny termin do jej poprawienia - do 3 sierpnia 2018 roku. Do dnia 10 sierpnia 2018 roku nie wpłynęła odpowiedź ani poprawiona oferta.


Słupski Budżet Partycypacyjny to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych – władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu. Jego celemjest budowanie wspólnoty lokalnej, włączanie w procesy zarządzania Miastem jego mieszkańców, wspieranie idei obywatelskości i lokalnej aktywności społecznej.

W związku z tym, iż oferta Fundacji nie spełnia ww. zasad, Prezydent Miasta Słupska odstępuje od zawarcia umowy z Fundacją Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt w Słupsku, na realizację ww. zadania.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
24 sierpnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
Referat Obsługi Przedsiębiorców

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek