Helena Słomska - Dyrektor Wydziału - Oświadczenia majątkowe

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Helena Słomska
Wydział Ksiegowości › Dyrektor Wydziału

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
304
telefon
(59) 848 84 20, (59) 848 84 20
e-mail

Zadania

Dyrektor kieruje całokształtem pracy Wydziału i jest odpowiedzialny za wyniki pracy Wydziału przy współdziałaniu z Kierownikiem Referatu Dochodów i Kierownikiem Referatu Wydatków.

W ramach powierzonych obowiązków Dyrektor Wydziału:

1. określa strukturę organizacyjną wydziału i metody pracy,

2. określa zakres kompetencji i odpowiedzialności pracowników na poszczególnych stanowiskach

pracy,

3. opracowuje regulamin wewnętrzny wydziału,

4. sprawuje nadzór nad prawidłowością i terminowością wykonywanych przez pracowników

zadań,

5. udziela urlopów i zabezpiecza zastępstwa na czas urlopów,

6. występuje do Prezydenta z wnioskami w sprawach kadrowych,

7. przyjmuje i załatwia interesantów w sprawach z zakresu obejmującego kompetencje wydziału,

8. przygotowuje projekty zarządzeń Prezydenta Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej w zakresie

zadań realizowanych przez Wydział,

9. reprezentuje Wydział na sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz

naradach,

10. monitoruje zmiany przepisów prawa,

11. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału oraz inne dokumenty zgodnie z upoważnieniami

Prezydenta Miasta,

12. wydaje decyzje administracyjne zgodnie z upoważnieniem Prezydenta,

13. udziela odpowiedzi organom kontroli oraz czuwa nad realizacją zaleceń pokontrolnych.

14. wykonuje i nadaje bieg sprawom zleconym przez Prezydenta Miasta.Oświadczenia majątkowe

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Mariola Fabjańczuk
Data wytworzenia:
7 stycznia 2016
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
22 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego w związku z otrzymaniem upoważnienia
Informację wytworzył:
Helena Słomska
Data wytworzenia:
24 lipca 2013
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
31 lipca 2013
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2013
Informację wytworzył:
Helena Słomska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2014
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
13 maja 2014
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2014
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Helena Słomska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2015
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
6 maja 2015
Nazwa pliku:
Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2014
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Helena Słomska
Data wytworzenia:
8 października 2015
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
13 października 2015
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2015
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Helena Słomska
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
13 maja 2016
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2016
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Helena Słomska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
5 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek