Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Krasińskiego 13

rozpoczęcie przetargu: 30.03.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ulicy Krasińskiego 13, stanowiącego własność Miasta Słupsk

Lokal użytkowy o pow. 29,91 m2, położony na parterze w budynku przy ul.Krasińskiego 13 wraz z udziałem466/10000 we własności wspólnych części budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 483/2 o pow. 210 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00032142/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 52.300,00 zł w tym :

Cena lokalu: 50.000,00 zł

Cena udziału 466/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu:2.300,00zł

Wadium : 5.230,00 zł

Postąpienie nie mniej niż: 530,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 07.06.2090 roku.

Nieruchomość położona przy ulicy Krasińskiego 13 znajduje się na terenie miasta, na którym obowiązuje MPZP pn.„Mickiewicza” - tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w pierzejach(13.1.MWU).


Przetarg odbędzie się 30.03.2017 r. o godz. 1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.03.2017 r.na konto: Miasto Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 17.03.2017 r. o godzinie 1330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 lutego 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
17 lutego 2017
Nazwa pliku:
Zdjęcie frontowe
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 lutego 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
17 lutego 2017
Nazwa pliku:
rzut inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 lutego 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
17 lutego 2017
Nazwa pliku:
Zdjęcia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 lutego 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
17 lutego 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek