Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III i IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Fiołkowej Makowej i Chabrowej

rozpoczęcie przetargu: 23.03.2017 10:00 • Urząd Miejski s. 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA

III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 14 miasta Słupska przy ulicy Fiołkowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 • działka nr 605 o pow. 915 m², wraz z udziałem 1/6 w drodze (dz.606), cena wywoławcza 87.600,- zł, wadium 8.760,- zł, postąpienie nie mniej niż 880,- zł

IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 14 miasta Słupska przy ulicy Fiołkowej Makowej i Chabrowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 • działka nr 607 o pow. 1353 m², wraz z udziałem 1/6 w drodze (dz.606), cena wywoławcza 126.500,- zł, wadium 12.650,- zł, postąpienie nie mniej niż 1270,- zł

 • działka nr 692 o pow. 1321 m², wraz z udziałem 1/6 w drodze (dz.613), cena wywoławcza 123.700,- zł, wadium 12.370,- zł, postąpienie nie mniej niż 1240,- zł

 • działka nr 693 o pow. 1386 m², wraz z udziałem 1/6 w drodze (dz.613), cena wywoławcza 129.400,- zł, wadium 12.940,- zł, postąpienie nie mniej niż 1300,- zł

 • działka nr 658 o pow. 1185 m², wraz z udziałem 1/10 w drodze (dz.654), cena wywoławcza 121.400,- zł, wadium 12.140,- zł, postąpienie nie mniej niż 1220,- zł

 • działka nr 670 o pow.1090 m² , wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 109.400 zł, wadium 10.940,- zł, postąpienie nie mniej niż 1100,- zł

 • działka nr 671 o pow.1050 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 113.100,- zł, wadium 11.310,- zł, postąpienie nie mniej niż 1140,- zł

 • działka nr 672 o pow.1140 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 104.100,- zł, wadium 10.410,- zł, postąpienie nie mniej niż 1050,- zł

 • działka nr 673 o pow.1053 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 104.300,- zł, wadium 10.430,- zł, postąpienie nie mniej niż 1050,- zł

 • działka nr 674 o pow. 988 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 91.600,- zł, wadium 9.160,- zł, postąpienie nie mniej niż 920,- zł

 • działka nr 682 o pow. 1046 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 105.500-, zł, wadium 10.550,- zł, postąpienie nie mniej niż 1060,- zł

 • działka nr 683 o pow. 960 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 104.300,- zł, wadium 10.430,- zł, postąpienie nie mniej niż 1050,- zł

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00084725/9, SL1S/00109202/9, SL1S/00102372/2, SL1S/00102489/5, SL1S/00107961/3.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenie o funkcji: drogi wewnętrzne. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w kartach terenu (01.01.MN i 01.07.MN) oraz (20.36.KDW, 20.39.KDW i 20.43. KDW) a także (01.05.MN i 01.06.MN) oraz (20.42. KDW) w/w planu zagospodarowania.

Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową.

Przez działki nr 606 nr 613 i nr 654 oraz nr 684, które stanowią drogi wewnętrzne przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieć wodociągowa. Działki nr 605 i 607 oraz nr 692 i 693 przeznaczone są pod zabudowę bliźniaczą. Na działce nr 605 znajdują się drzewa.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2017r. o godz. 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17.03.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
22 lutego 2017
Nazwa pliku:
mpz
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
22 lutego 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek