Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Niemena, III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Grechuty

rozpoczęcie przetargu: 29.03.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Słupska przy ulicy Niemena, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034211/8

- działka nr 42 o powierzchni 1249 m²

cena wywoławcza – 117.800,- zł, wadium – 12.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.180,- zł,

- działka nr 48 o powierzchni 1199 m²

cena wywoławcza – 113.100,- zł, wadium – 12.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.140,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Słupska przy ulicy Grechuty, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034211/8

- działka nr 221 o powierzchni 1179 m²

cena wywoławcza – 103.600,- zł, wadium – 11.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.040,- zł,

- działka nr 222 o powierzchni 1175 m²

cena wywoławcza – 98.800,- zł, wadium – 10.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 990,- zł,

- działka nr 223 o powierzchni 1172 m²

cena wywoławcza – 98.600,- zł, wadium – 10.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 990,- zł,

- działka nr 224 o powierzchni 1158 m²

cena wywoławcza – 97.400,- zł, wadium – 10.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 980,- zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe jednorodzinne ( 12.MN,13.MN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu ( 12.MN,13.MN ) w/w planu zagospodarowania.


Przedmiotowe działki znajdują się na terenie nieuzbrojonym.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Działki nr 221, nr 222, nr 223, nr 224, nr 42, nr 48 posiadają użytek RIIIa – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działek z produkcji rolniczej.


Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2017r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.03.2017r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku ( Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
27 lutego 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
27 lutego 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
27 lutego 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek