Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na osiedlu Westerplatte - Hubalczyków

rozpoczęcie przetargu: 28.10.2005 0:12 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych
w Słupsku na osiedlu Westerplatte - Hubalczyków, posiadających dostęp do instalacji wodnej
i kanalizacyjnej, ujawnionych w KW nr 36711, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, oznaczonych w ewidencji gruntów jako :

nieruchomość nr 787 o powierzchni 563 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza –
21.700,00 zł , wadium – 2.200,00 zł, postąpienie – 220,00 zł,
nieruchomość nr 790 o powierzchni 654 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 25.200,00 zł, wadium – 2.600,00 zł, postąpienie – 260,00 zł,
nieruchomość nr 791 o powierzchni 832 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 32.000,00 zł, wadium – 3.200,00 zł, postąpienie – 320,00 zł,
nieruchomość nr 792 o powierzchni 564 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 21.800,00 zł, wadium – 2.200,00 zł, postąpienie – 220,00 zł,

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew kolidujących z zabudową.
Przetarg odbędzie się dnia 28 października 2005r. o godzinie 12°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku,Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.10.2005r. na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy BANK PEKAO S.A. Nr 76124037701111000040681904 lub w kasie urzędu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
16 września 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
16 września 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek