Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

X/86/03

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/348/01 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości punktu do celów określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/85/03

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Miejską Słupsk na gorące posiłki przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2003 roku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/84/03

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Słupska z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2002 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

IX/83/03

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/82/03

w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwa “Budowa Szpitala wojewódzkiego w Słupsku”
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/81/03

wsprawie: nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 31 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/80/03

w sprawie: nadania imienia V Liceum Ogólnokształcącemu w Słupsku
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/79/03

w sprawie: uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na lata 2003 – 2006.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/78/03

w sprawie wyrażenia woli utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą “Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku”.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/77/03

w sprawie : zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/76/03

w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku" i uchwalenia statutu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/75/03

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/74/03

w sprawie : przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/73/03

w sprawie: upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do ydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym a także do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/72/03

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna - ,,Ziemia Słupska” w charakterze członka założyciela.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VI/71/03

w sprawie powołania Kapituły Medalu ,,ZA ZASŁUGI DLA MIASTA SŁUPSKA”
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VI/70/03

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VI/69/03

w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VI/68/03

w sprawie: założenia ponadgimnazjalnej szkoły publicznej.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VI/67/03

w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Ponadgimnazjalnych Szkół Technicznych w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek