Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XLIII/584/17

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 października 2017
Nazwa pliku:
XLIII/584/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 października 2017

XLIII/583/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
XLIII/583/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 października 2017

XLII/582/17

w sprawie rozpatrzenia petycji o przyznanie prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym
dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w
rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów
politycznych.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/582/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/581/17

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Pracownik WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
XLII/581/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/580/17

w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Słupska oraz zasad jego używania

publikacja w Dzienniku Urzędowym Wojewódzwta Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
23 października 2017
Nazwa pliku:
XLII/580/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/579/17

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum z inicjatywy Rady
Miejskiej w Słupsku odnośnie samoopodatkowania się mieszkańców miasta Słupska celem
pozyskania środków na dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/579/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/578/17

w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/578/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/577/17

w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/577/17
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
2 października 2017

XLII/576/17

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/576/17
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
2 października 2017

XLII/575/17

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/606/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 77/2 i 77/88 obr. 17 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/575/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII_575_17 wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/574/17

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska A” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/574/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/573/17

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
3 października 2017
Nazwa pliku:
XLII/573/17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
3 października 2017
Nazwa pliku:
XLII/573/17 wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
3 października 2017

XLII/572/17

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku

Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/572/17
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/571/17

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupsk statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/571/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/570/17

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/570/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/569/17

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Słupski Ośrodek Kultury.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Kobiałka
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/569/17
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Kobiałka
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Kobiałka
Data publikacji:
2 października 2017

XLII/568/17

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Marii Zaborowskiej 2
w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/568/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/567/17

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 32
w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/567/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/566/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku w
Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/566/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/565/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w
Słupsku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/565/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
28 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek