Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XLVI/635/17

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 grudnia 2017
Nazwa pliku:
XLVI/635/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 grudnia 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
2 stycznia 2018

XLVI/634/17

w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
XLVI/634/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
2 stycznia 2018

XLVI/633/17

w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicąca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
XLVI/633/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicąca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicąca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
2 stycznia 2018

XLVI/632/17

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016 - 2019
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
XLVI/632/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
3 stycznia 2018

XLVI/631/17

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaracza-A” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
XLVI/631/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
załącznik graficzny
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
P
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
15 marca 2018

XLVI/630/217

w sprawie ustanowienia roku 2018 w Mieście Słupsku rokiem obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
XLVI/630/217
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
29 grudnia 2017

XLVI/629/217

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury i utworzenia Słupskiego Ośrodka Kultury
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
XLVI/629/217
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
29 grudnia 2017

XLVI/628/17

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
XLVI/628/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
2 stycznia 2018

XLVI/627/17

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Karpińska
Data publikacji:
4 stycznia 2018
Nazwa pliku:
XLVI/627/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Karpińska
Data publikacji:
4 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Karpińska
Data publikacji:
4 stycznia 2018

XLVI/626/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
XLVI/626/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 stycznia 2018

XLVI/625/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
XLVI/625/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 stycznia 2018

XLVI/624/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
XLVI/624/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 stycznia 2018

XLV/623/17

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2017
Nazwa pliku:
XLV/623/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
1 grudnia 2017

XLV/622/17

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2017
Nazwa pliku:
XLV/622/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
1 grudnia 2017

XLV/621/17

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
XLV/621/17
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
4 grudnia 2017

XLV/620/17

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
rysunek planu
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
19 lutego 2018
Nazwa pliku:
XLV/620/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
4 grudnia 2017

XLV/619/17

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego-C” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
30 listopada 2017
Nazwa pliku:
rysunek planu
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
19 lutego 2018
Nazwa pliku:
XLV/619/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
30 listopada 2017

XLV/618/17

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska
na lata 2012-2015.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maria Wakor
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
XLV/618/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maria Wakor
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania XLV/618/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Maria Wakor
Data publikacji:
6 grudnia 2017

XLV/617/17

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
30 listopada 2017
Nazwa pliku:
XLV/617/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
30 listopada 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
30 listopada 2017

XLV/616/17

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
XLV/616/17
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
5 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek