Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XLII/555/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy
Armii Krajowej w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii
Krajowej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/555/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/554/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika
Waryńskiego w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w
Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/554/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/553/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/553/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/552/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z
Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/552/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/551/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza
Korczaka w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/551/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/550/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza
Kościuszki w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w
Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/550/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/549/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
XLII/549/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
27 września 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
28 września 2017

XLII/548/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034.
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
XLII/548/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017

XLII/547/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
XLII/547/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017

XLII/546/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
XLII/546/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017

XLII/545/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
XLII/545/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017

XLII/544/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
XLII/544/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017

XLI/543/17

w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
24 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
XLI/543/17
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
24 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 sierpnia 2017

XLI/542/17

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
1 września 2017
Nazwa pliku:
XLI/542/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 sierpnia 2017

XLI-541-17

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
25 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
XLI-541-17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
25 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
25 sierpnia 2017

XLI/540/17

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
pracownik WORM
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
24 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
XLI/540/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
24 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
24 sierpnia 2017

XLI/539/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034.
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
31 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
XLI/539/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
31 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
31 sierpnia 2017

XLI/538/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
30 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
XLI/538/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
30 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
30 sierpnia 2017

XLI/537/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czersk na naprawę infrastruktury gminnej uszkodzonej w nawałnicach.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
25 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
XLI/537/17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
25 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
25 sierpnia 2017

XLI/536/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
30 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
XLI/536/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
30 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
30 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek