Wykonanie parku OCR&NINJA „Elektryk” - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie parku OCR&NINJA „Elektryk”

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone jest w trybie podstawowym - wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

Uwaga!!!

Postępowanie unieważnione

Podmiot publikujący:
Zespół Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
8 lipca 2022
Nazwa pliku:
Unieważnienie postępowania
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
8 lipca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
8 lipca 2022
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08-07-2022
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
8 lipca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
8 lipca 2022
Nazwa pliku:
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
8 lipca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
8 lipca 2022
Nazwa pliku:
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
8 lipca 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 - Formularz oferty
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 4 - Oświadczenie dla podmiotu trzeciego dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 5 - Oświadczenie dla podmiotu trzeciego dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 6 - Wzór umowy
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 7 - Wykaz osób
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 9 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Miniportal
Informację wytworzył:
Paulina Iwin
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
29 czerwca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek