Ogłoszenia - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe dot. wdrożenia RODO

Nowy Teatr im. Witkacego składa zapytanie na przygotowanie oferty usługi dotyczącej przystosowania instytucji do zachodzących zmian regulacji w zakresie ochrony danych osobowych (wdrożenie wymagań RODO).

Usługa powinna obejmować następujące obszary działań:

 1. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych,

 2. Audyt wymagań (audyt w zakresie spełnienia wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i przygotowanie check listy wdrożeniowej RODO,

 3. Ocena ryzyka i/lub ocena skutków dla ochrony danych,

 4. Przygotowanie procedur, polityk i umów,

 5. Wdrożenie procedur i rozwiązań faktycznych, renegocjacje umów,

 6. Powołanie inspektora ochrony danych,

 7. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z nowych zasad ochrony danych osobowych (33 osoby).


Jednym z pierwszych elementów wdrożeniowych powinien być audyt, obejmujący badanie zgodności działania z wymaganiami stawianymi przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych dla administratorów i przetwarzających z uwzględnieniem działalności badanego podmiotu.

Wynikiem audytu powinien być raport, informujący o koniecznych zmianach i działaniach korygujących. Ponadto oferta powinna zawierać uwzględniać pełnienie w instytucji funkcji Inspektora Ochrony Danych DPO w formie outsourcingu.

Przygotowana oferta powinna uwzględniać oddzielnie:

 1. cenę brutto wdrożenia wymagań RODO,

 2. cenę brutto pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – wynagrodzenie za miesiąc

  Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, ul. Lutosławskiego, 76-200 Słupsk lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@nowyteatr.pl w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godziny 15.00.

Do pobrania: .odt, .pdf


Podmiot publikujący:
Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku
Informację wytworzył:
Izabela Bednarz
Data wytworzenia:
8 maja 2018
Informację opublikował:
Elżbieta Gryko
Data publikacji:
7 listopada 2018
Nazwa pliku:
Zapytanie ofertowe dot. wdrożenia RODO
Informację wytworzył:
Izabela Bednarz
Data wytworzenia:
8 maja 2018
Informację opublikował:
Miłosz Siwek
Data publikacji:
8 maja 2018
Nazwa pliku:
Zapytanie ofertoqwe dot. wdrożenia RODO
Informację wytworzył:
Izabela Bednarz
Data wytworzenia:
8 maja 2018
Informację opublikował:
Miłosz Siwek
Data publikacji:
8 maja 2018
Nazwa pliku:
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług informatycznych w Nowym Teatrze im. Witkacego
Informację wytworzył:
Izabela Głódź-Munchow
Data wytworzenia:
3 czerwca 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
7 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia: Świadczenie usług informatycznych w Nowym Teatrze im. Witkacego
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
15 czerwca 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
16 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu okotarowania sali prób w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku
Informację wytworzył:
Dominik Nowak
Data wytworzenia:
24 czerwca 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
24 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Zapytanie ofertowe na wykonanie poręczy na widowni oraz szatni w budynku Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
2 lipca 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
2 lipca 2021
Nazwa pliku:
Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej w budynku Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku
Informację wytworzył:
Dominik Nowak
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
12 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Dotyczy postępowania na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej w budynku Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania (zał.)
Informację wytworzył:
Dominik Nowak
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
18 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Unieważnienie postępowania pod nazwą: Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej w budynku Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku
Informację wytworzył:
Dominik Nowak
Data wytworzenia:
27 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
27 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o konkursie ofert: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 20kW ma dachu obiektu Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
16 listopada 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
16 listopada 2021
Nazwa pliku:
zał. nr 1 Koncepcja techniczna instalacji fotowoltaicznej - do ogłoszenia o konkursie ofert na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
16 listopada 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
16 listopada 2021
Nazwa pliku:
zał.nr 2 wzór umowy - do ogłoszenia o konkursie ofert na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
16 listopada 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
16 listopada 2021
Nazwa pliku:
zał. nr 3 ekspertyza techniczna LMD-Invest Łukasz Dymura - do ogłoszenia o konkursie ofert na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
16 listopada 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
16 listopada 2021
Nazwa pliku:
zał. nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - do ogłoszenia o konkursie ofert na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
16 listopada 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
16 listopada 2021
Nazwa pliku:
zał. nr 5 wykaz robót - do ogłoszenia o konkursie ofert na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
16 listopada 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
16 listopada 2021
Nazwa pliku:
zał. nr 6 formularz ofertowy - do ogłoszenia o konkursie ofert na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
16 listopada 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
16 listopada 2021
Nazwa pliku:
stanowisko generalnego wykonawcy budynku w sprawie mikroinstalacji fotowoltaiki
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
16 listopada 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
16 listopada 2021
Nazwa pliku:
Informacja w sprawie terminu poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczącej postępowania Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 20kW na dachu obiektu Nowego Teatru
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
24 listopada 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
24 listopada 2021
Nazwa pliku:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczącej postępowania Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej
Informację wytworzył:
Przemysław Sternalski
Data wytworzenia:
25 listopada 2021
Informację opublikował:
Kamila Rauf-Guzińska
Data publikacji:
25 listopada 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek