Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Słupska Rada Sportu

Słupska Rada Sportu została powołana na mocy zarządzenia Nr 550/BPM/2015
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie utworzenia Słupskiej Rady Sportu.

W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący – powołany przez Prezydenta Miasta Słupska;
2) przedstawiciele i działacze organizacji sportowych w strategicznych dyscyplinach sportowych Miasta Słupska, dziennikarze sportowi, aktywiści i eksperci w dziedzinie sportu i rekreacji oraz przedstawiciele sportowego środowiska oświatowego, powołani przez Prezydenta Miasta Słupska;
3) Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku oraz Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
4) sekretarz Rady – branżowy pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sportu i rekreacji oraz zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną;
2) opiniowanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych i programowych w zakresie rozwoju sektora sportu i rekreacji;
3) opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury sportowej Miasta Słupska;
4) opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie sportu i rekreacji;
5) opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej;
6) opiniowanie strategicznych projektów i programów sportowych;
7) opiniowanie projektów budżetu Miasta Słupska w części dotyczącej stowarzyszeń i klubów sportowych oraz innych wydatków miasta z perspektywy potrzeb kultury fizycznej;
8) inspirowanie i wspomaganie działających w sferze sportu i rekreacji zawodników, trenerów oraz ruchów społecznych i organizacji pozarządowych;
9) ocena realizacji kluczowych działań Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych mu stowarzyszeń i klubów sportowych oraz rekomendowanie zmian w zakresie wspierania i rozwoju kultury fizycznej w Słupsku;
10) opiniowanie i ocena planów naprawczych inicjowanych przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sportu i rekreacji w Słupsku;
11) inicjowanie dialogu na temat rozwoju sportu i rekreacji oraz prac naukowych dotyczących kultury fizycznej;
12) opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących działalność sportową, a także mających na celu podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się kulturą fizyczną.
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Szymon Orłowski
Data wytworzenia:
4 września 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
8 września 2017
Nazwa pliku:
Zarządzenie-w-sprawie-utworzenia-Słupskiej-Rady-Sportu
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Szymon Orłowski
Data wytworzenia:
7 września 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
7 września 2017
Nazwa pliku:
Protokół z I posiedzenia Słupskiej Rady Sportu
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Szymon Orłowski
Data wytworzenia:
7 września 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
7 września 2017
Nazwa pliku:
Protokół z II posiedzenia Słupskiej Rady Sportu
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Szymon Orłowski
Data wytworzenia:
7 września 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
7 września 2017
Nazwa pliku:
Protokół z III posiedzenia Słupskiej Rady Sportu
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Szymon Orłowski
Data wytworzenia:
7 września 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
7 września 2017
Nazwa pliku:
Protokół z IV posiedzenia Słupskiej Rady Sportu
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Szymon Orłowski
Data wytworzenia:
7 września 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
7 września 2017
Nazwa pliku:
Protokół z V posiedzenia Słupskiej Rady Sportu
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Szymon Orłowski
Data wytworzenia:
7 września 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
7 września 2017
Nazwa pliku:
Protokół z VI posiedzenia Słupskiej Rady Sportu
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Szymon Orłowski
Data wytworzenia:
7 września 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
7 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek