Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Prezydencka

Na mocy zarządzenia nr 19/GPM/2015 z 15 stycznia 2015 roku Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska powołał Radę Prezydencką.


Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Słupska;
2) opiniowanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych i programowych oraz rekomendowanie zmian aktów prawa miejscowego;
3) inspirowanie strategicznych przedsięwzięć w wymiarze polityki społecznej i gospodarczej Miasta Słupska;
4) ocena realizacji kluczowych działań Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, a także podmiotów prawa handlowego oraz rekomendowanie zmian;
5) ocena polityki finansowej Miasta Słupska, w tym wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska, oraz rekomendowanie zmian;
6) opiniowanie i ocena planów naprawczych inicjowanych przez Prezydenta Miasta Słupska w wymiarze polityki społecznej i gospodarczej Miasta Słupska.

Skład Rady:
 • Robert BIEDROŃ, Prezydent Miasta Słupska - Przewodniczący;
 • Czesław ELZANOWSKI, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego;
 • Beata CHRZANOWSKA, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku;
 • Zdzisław KOŁODZIEJSKI; Starosta Słupski;
 • Leszek KULIŃSKI, Wójt Gminy Kobylnica;
 • Barbara DYKIER, Wójt Gminy Słupsk;
 • Jacek GRACZYK, Burmistrz Miasta Ustki;
 • Anna SOBCZUK – JODŁOWSKA, Wójt Gminy Ustka;
 • Grzegorz KOSKI, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustce;
 • Marcin SAŁATA, Przewodniczący Klubu Radnych Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego;
 • Krzysztof KIDO, Przewodniczący Klubu Radnych KWW Roberta Biedronia;
 • dr hab. prof. nadzw. Roman DROZD, Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku;
 • dr inż. Monika ZAJKOWSKA, Rektor Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku;
 • prof. nadzw. dr inż. Staniszław SZYSZKO, Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku;
 • Mirosław KAMIŃSKI, Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
 • Marzena MAZUR, Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;
 • Ewelina PANKIEWICZ, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Słupska;
 • Marta MAKUCH, Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych w Słupsku;
 • Andrzej SZCZEPAŃSKI, były Wojewoda Słupski i były Senator RP;
 • Wiesław KURTIAK, Prezydent Miasta Słupska w latach 1990 – 1991;
 • Andrzej OBAŁEK, Wiceprezydent Miasta Słupska, w latach 1994 – 1998;
 • Andrzej OBECNY, Wiceprezydent Miasta Słupska w latach 2001 – 2002 i 2002 – 2006;
 • Ryszard KWIATKOWSKI, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska w latach 2002 – 2011;
 • Andrzej KACZMARCZYK, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska w latach 2006 – 2015;
 • Zdzisław WALO, Wiceprezydent Miasta Słupska w latach 1996 – 1998;
 • Ryszard WOJTKOWIAK, Wiceprezydent Miasta Słupska w latach 1990 – 1991;
 • Zbigniew RYCHŁY, Wiceprezydent Miasta Słupska w latach 1998 – 2002;
 • Przemysław STERNALSKI, były Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Słupsku;
 • Marian OPIEKUN, Kandydat na Prezydenta Miasta Słupska w 2014 roku;
 • Ryszard BOGUSZ, Kandydat na Prezydenta Miasta Słupska w 2014 roku.
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 września 2015
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z I posiedzenia Rady
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 września 2015
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
18 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z II posiedzenia Rady
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 września 2015
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
18 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z III posiedzenia Rady
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 listopada 2015
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
16 listopada 2015
Nazwa pliku:
Protokół z IV posiedzenia Rady
Podmiot publikujący:
Gabinet Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastęcpa Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
1 czerwca 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
21 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z V posiedzenia Rady
Podmiot publikujący:
Gabinet Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Pawlicka
Data wytworzenia:
7 grudnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
18 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek