Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta

Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta powołana została w związku z wizją rozwoju Słupska jako zielonego miasta nowej generacji: obywatelskiego, nowoczesnego, rozwijającego się w sposób trwały i zrównoważony. Rozwój ten oparty ma być na inteligentnej zielonej gospodarce połączonej ze sprawiedliwością społeczną oraz ochroną środowiska i klimatu. Plany miasta zakładają nowoczesne kierunki zmian, charakterystyczne dla najbardziej zielonych miast Europy, w tym m.in.: rozwój zbiorowego, pieszego i rowerowego transportu, promocję energooszczędnych technologii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miejskiej energetyce. Realizacja wizji możliwa jest przy współpracy z ekspertami z Europy i Polski
w wybranych dziedzinach.

Do zadań rady należy:

 • wspólne wypracowywanie rozwiązań w poszczególnych obszarach funkcjonowania
  samorządu lokalnego
 • przygotowywanie ekspertyz i opinii
 • wypracowywanie własnych opracowań pod kątem specyfiki Miasta Słupska w poszczególnych obszarach funkcjonowania samorządu lokalnego
 • opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Słupska
 • opiniowanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych i programowych oraz
  rekomendowanie zmian aktów prawa miejscowego
 • inspirowanie strategicznych przedsięwzięć w wymiarze polityki społecznej, ekologicznej i gospodarczej Miasta Słupska
 • ocena realizacji kluczowych działań Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych mu
  jednostek organizacyjnych, a także podmiotów prawa handlowego oraz rekomendowanie zmian
 • ocena polityki finansowej Miasta Słupska, w tym wykonania budżetu oraz Wieloletniej
  Prognozy Finansowej Miasta Słupska, oraz rekomendowanie zmian
 • opiniowanie i ocena planów naprawczych inicjowanych przez Prezydenta Miasta Słupska
  w wymiarze polityki społecznej, ekologicznej i gospodarczej Miasta Słupska.

W skład Rady wchodzą:

 • Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska – przewodniczący.
 • Beata Maciejewska – pełnomocniczka Prezydenta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji wiceprzewodnicząca – wiceprzewodnicząca.
 • Edwin Bendyk – publicysta działu naukowego tygodnia Polityka, badacz problematyki cywilizacyjnej i wpływu techniki na życie społeczne, autor książek, opracowań i bloga Antymatrix. Nauczyciel akademicki, wykłada w Collegium Civitas oraz w Centrum Nauk Społecznych PAN. Członek rady Fundacji Nowoczesna Polska oraz rady programowej Zielonego Instytutu.
 • Rafał Białek – Słupszczanin, absolwent II L.O. w Słupsku. Student trzeciego roku biofizyki molekularnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W maju 2015 roku został laureatem największego na świecie konkursu dla młodych naukowców Alltech Young Scientist (startowało w nim ok. 8000 osób). Zajmuje się zieloną energią.
 • Robert Cyglicki – dyrektor Greenpeace Polska. Doradza organizacjom i instytucjom w zakresie ochrony środowiska oraz polityki energetycznej. Brał udział w kampaniach, które zakończyły się sukcesem nie tylko z punktu widzenia ruchu ekologicznego, ale i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Marcin Dadel – radny Miasta Słupska, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Słupsku, ekspert ds. partycypacji obywatelskiej.
 • Ludomir Duda – wynalazca, autor kilkunastu patentów, audytor energetyczny, ekspert ds. efektywności energetycznej i polityki senioralnej. Członek rady programowej Zielonego Instytutu. Pionier ekologicznego budownictwa i rolnictwa, twórca Autonomicznych Domów Dostępnych.
 • Joanna Erbel – aktywistka miejska, działaczka polityczna, socjolożka, feministka, kandydatka Partii Zieloni na prezydenta m.st. Warszawy w wyborach samorządowych w 2014 roku (uzyskała 2,4 % głosów).
 • Danuta Grodzicka-Kozak – prezeska zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 • Aleksander Jacek – działacz społeczny, przewodniczący Stowarzyszenia Nasz Słupsk, przedsiębiorca zajmujący się m.in. energią odnawialną, inicjator reaktywacji słupskiej tzn. „górki narciarza”.
 • Krzysztof Kido – wieloletni samorządowiec, radny Miasta Słupska z komitetu „Nareszcie Zmiana”. Fizyk, przedsiębiorca zajmujący się m.in. biotechnologią.
 • Piotr Lorenc – przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitarnych KPZK PAN, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej doktor habilitowany.
 • Marek Ławniczak – działacz społeczny, przedstawiciel środowiska rowerowego w Słupsku, prezes Słupskiego Stowarzyszenia Rowerowego Freeriders, organizator zawodów w kolarstwie, opiekun bikeparku w Słupsku.
 • Piotr Nieznański – kierownik działu ochrony przyrody WWF Polska, członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.
 • Zbigniew Osadowski – prorektor Akademii Pomorskiej w Słupsku ds. programów europejskich i współpracy z zagranicą, profesor nadzwyczajny.
 • Aldona Pląska – dyrektorka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, przewodnicząca Sieci Współpracy Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku. Zajmuje się m.in. zagadnienia rynku pracy i energetyką.
 • Marcin Popkiewicz – absolwent wydziału Fizyki UW. Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, autor bestsellera „Świat na Rozdrożu”, redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl.
 • Agnieszka Sałek-Imińska – dziekan Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju.
 • Joanna Scheuring- Wielgus – radna Miasta Torunia w kadencji 2014-2018, przewodnicząca klubu „Czas Mieszkańców”. Kandydatka ruchu „Czas Mieszkańców” na Prezydenta Torunia w wyborach samorządowych w 2014 r. ( zajęła drugie miejsce, uzyskując 17,5% głosów). Prezeska Fundacji Win-Win.
 • Jan Sendzimir – fundator i członek Rady Fundacji Sendzimira, ekolog, współpracuje m.in. z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, zajmuje się zmianami w złożonych systemach społeczno-przyrodniczych.
 • Dariusz Szwed – polityk, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Współzałożyciel i były przewodniczący Partii Zielonych. Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji. Doradca Prezydenta Słupska ds. zagranicznych.
 • Andrzej Wójtowicz – inżynier, prezes zarządu Wodociągów Słupsk – jednej z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych zakładów tego typu w Polsce. Autor artykułów i książek, w tym m.in. Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej.

Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 września 2015
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
3 września 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek