Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Słupska Rada Kultury

1. Rada Kultury jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Słupska w sprawach dotyczących kultury.

2. Rada Kultury wspiera Prezydenta Miasta Słupska w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój kulturalny na terenie Miasta Słupska.

3. Do zadań Rady Kultury należy w szczególności:
a) opiniowanie strategii rozwoju Miasta Słupska w zakresie kultury,
b) opiniowanie projektów budżetu Miasta Słupska w części dotyczącej kultury,
c) opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych w mieście Słupsku,
d) inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej Miasta Słupska,
e) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury i sztuki oraz szeroko rozumianej edukacji kulturalnej,
f) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć i działań promocji Miasta Słupska w oparciu o działania kulturalne,
g) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć wspomagających działania słupskiego środowiska twórczego,
h) diagnozowanie stanu kultury na terenie Miasta Słupska.

4. W skład Rady Kultury wchodzą:
a) przewodniczący – powołany przez Prezydenta Miasta Słupska,
b) przedstawiciele instytucji kultury, twórcy, aktywiści i eksperci w dziedzinie kultury powołani przez Prezydenta Miasta Słupska,
c) sekretarz Rady – pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku.

5. Obsługę Rady Kultury zapewnia Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska Dyrektor Wydziału Kultury
Data wytworzenia:
2 lipca 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
2 lipca 2019
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 83/Ku/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia Słupskiej Rady Kultury
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska Dyrektor Wydziału Kultury
Data wytworzenia:
2 lipca 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
2 lipca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek