Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Słupska Rada Biznesu

Na mocy zarządzenia nr 168/GPM/2015 z 16 marca 2015 roku powołano Słupską Radę Biznesu.

Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przedsiębiorczości i polityki gospodarczej;
2) opiniowanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych i programowych oraz rekomendowanie zmian aktów prawa miejscowego;
3) inspirowanie strategicznych przedsięwzięć w wymiarze polityki gospodarczej Miasta Słupska;
4) ocena realizacji kluczowych działań Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, a także podmiotów prawa handlowego oraz rekomendowanie zmian w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w Słupsku;
5) ocena polityki finansowej Miasta Słupska, w tym wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska, oraz rekomendowanie zmian;
6) opiniowanie i ocena planów naprawczych inicjowanych przez Prezydenta Miasta Słupska w wymiarze polityki gospodarczej Miasta Słupska.

Skład Słupskiej Rady Biznesu:
1. Jan Czechowicz – Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej, właściciel Plasmet Sp. j.
2. Malicki Tomasz – Prezes Zarządu Gino Rossi S.A.
3. Kazimierz Meka – Prezes Słupska Fabryka Butów Nord Sp. j
4. Anna Pawlak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A.
5. Jörgen Peter Björk– Prezes Scania Production Słupsk S.A.
6. Robert Nowak – Prezes Euroledlighting Sp. z o.o.
7. Arkadiusz Śmigielski – Prezes Zarządu OptiNav Sp. z o.o.
8. Mirosław Kamiński – Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
9. Zbigniew Szyca – Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku
10. Halina Minda – Salon Kosmetyczno-Fryzjerski JuVena
11. Beata Maciejewska- Pełnomocniczka PMS ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta
12. Elżbieta Marczak – Menager Restauracji Cechowa
13. Eugenia Rębacz – Prezes Zarządu „Społem“ PSS w Słupsku
14. Katarzyna Wołejko - Tritec Engineering Sp. z o.o.
15. Wiesław Daroń – Prezes Loton Spółdzielnia Pracy
16. Grzegorz Pawlak – Przezs Zarządu Plast Box S.A.
17. Mirosław Wawrowski - Charlotta Resort and Spa
18. Łukasz de Lubicz - Szeliski - Prezes Zarządu Hotel Lubicz Sp. z o.o.
19. Edward Zdrojek – Prezes Eniga Sp. z o.o.
20. Aleksandra Szewczyk - Foton Słupsk (OZE)
21. Michał Perel – Prezes Perla Polska Sp. z o.o.
22. prof. Zbigniew Osadowski – Prorektor ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką Akademii Pomorskiej w Słupsku
23. dr Monika Zajkowska – Rektor Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania
24. prof. Stanisław Szyszko - Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki
25. Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
26. Paweł Kądziela– z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
27. Andrzej Wójtowicz- Prezes Zarządu Wodociągi Sp. z o.o.
28. Romuald Skrzypek-Współwłaściciel firmy PBO Sp. z o.o.
29. Prezydent Miasta Słupska – Przewodniczący
30. Małgorzata Czarnowska – Sekretarz
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 września 2015
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
3 września 2015
Nazwa pliku:
Protokół z I posiedzenia Rady
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 września 2015
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
3 września 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek