Wykaz usług - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWojsko
Procedura:
Wnioski:

Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWojsko
Procedura:
Wnioski:

Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód - żołnierze rezerwy.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWojsko
Procedura:
Wnioski:

Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód – pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przez właściwy organ w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWojsko
Procedura:

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWojsko
Procedura:
Wnioski:

Uznanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWojsko
Procedura:
Wnioski:

Decyzja uchylająca uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWojsko
Procedura:

Decyzja zmieniająca uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWojsko
Procedura:

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoImprezy
Procedura:
Wnioski:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoZgromadzenia publiczne
Procedura:
Wnioski:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia tryb uproszczony.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoZgromadzenia publiczne
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek