Wydział Budownictwa - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Budownictwa

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
pokoje
1, 1a, 2, 4
telefon
(59) 848 83 23, (59) 848 83 45, (59) 848 83 53, (59) 848 84 09
e-mail

Zadania i kompetencje

 1. rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na budowę,

 2. zatwierdzanie projektów budowlanych oraz wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych,

 3. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,

 4. zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę,

 5. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

 6. przeprowadzanie postępowań wznowieniowych w sprawach ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę,

 7. rejestrowanie dzienników budów,

 8. przyjmowanie zgłoszeń budów i robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę,

 9. przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych, nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,

 10. udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

 11. rozstrzyganie, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

 12. prowadzenie rejestru decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego,

 13. wydawanie zaświadczeń związanych z prowadzonymi inwestycjami budowlanymi,

 14. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Nazwa:
Wydział Budownictwa
Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
31 października 2017
Nazwa:
Dyrektor Wydziału - Anna Rajter-Szczepańska
Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
31 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek