Bolesław Hilarecki - Samodzielne Stanowisko ds. Smart City - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Bolesław Hilarecki
Samodzielne Stanowisko ds. Smart City

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
23
telefon
(59) 848 82 55

Zadania

1) wdrażanie i nadzorowanie projektów z zakresu nowych technologii, a w szczególności koordynacja prac nad wdrożeniem Karty Miejskiej;
2) inicjowanie działań obejmujących wdrażanie nowoczesnych technologii na terenie miasta;
3) rozwój innowacyjności wpływającej na efektywność zarządczą, rozwój społeczny i gospodarczy;
4) analizowanie struktur organizacyjnych miasta – urzędu, jednostek i spółek miejskich ze wskazaniem obszarów mogących generować oszczędności – korzyści; 5) analizowanie realizowanych inwestycji, określanie priorytetów i rekomendowanie zakresów ujmujących dodatkowe elementy infrastrukturalne wpływające na komplementarność i dające wartość dodatnią z realizowanych zadań;
6) analizowanie i rekomendowanie inwestycji pod kątem możliwości uzyskania efektu synergii, korzyści finansowych, ekonomicznych, społecznych;
7) rekomendowanie działań opartych o nowoczesne rozwiązania mogące przynieść dodatkowe korzyści i usprawnić procesy zarządcze miasta;
8) realizacja założeń strategii miasta;
9) prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych z zakresu korzyści stosowania nowoczesnych technologii;
10) analizowanie posiadanych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez urząd, jednostki, spółki miejskie;
11) analizowanie potrzeb urzędu, jednostek i spółek miejskich z zakresu rozwoju narzędzi informatycznych, wskazywanie możliwości rozwojowych podnoszących efektywność;
12) rekomendowanie działań rozwojowych w zakresie współpracy pomiędzy jednostkami, spółkami i urzędem;
13) upraszczanie i ujednolicanie procesów zarządczych i decyzyjnych poprzez wdrażanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania informacją;
14) inicjowanie stworzenia zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, będącego strategicznym narzędziem do pracy urzędu i jednostek, w oparciu o który będą udostępniane
informacje mieszkańcom w formie otwartych danych z kluczowych obszarów życia miasta;
15) opracowywanie koncepcji działań z zakresu smart city;
16 )udostępnianie informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie w ramach kompetencji stanowiska.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
12 lutego 2018
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
12 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek