--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej
Data: Mon, 28 Jan 2019 07:39:09 +0100
Nadawca: Janusz Treder <j.treder@um.slupsk.pl>
Adresat: pa@um.slupsk.pl, we@um.slupsk.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej
Data: Fri, 25 Jan 2019 13:47:02 +0100
Nadawca:
Adresat: urzad@um.slupsk.pl


Urząd Miejski w Słupsku    urzad@um.slupsk.pl

 

Biorąc pod uwagę interes społeczno wychowawczy uczniów i rodziców, a także korzyści finansowe Państwa jednostki i podległych placówek,  wynikające z dotacji rządowej, proszę o przekazanie poniższej informacji o NIEKOMERCYJNYM PROJEKCIE do:

PEŁNOMOCNIKA DS PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,

KIEROWNIKA WYDZIAŁU OŚWIATY oraz

DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w celu umożliwienia udziału w projekcie nauczycielom w podległych placówkach.

 Jednocześnie szanując czas pracy Państwa urzędników, w przypadku realizacji petycji,  rezygnujemy z otrzymania przewidzianego ustawą sprawozdania z realizacji petycji. Informujemy, że w przypadku wątpliwości co do procedury prawnej niniejszej petycji prosimy o rozpatrzenie go w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

 Informujemy, że w roku 2019 realizowane są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli wynikające z zalecenia MEN dot. wdrażania rekomendowanych w systemie Rekomendacji programów profilaktycznych. Oferowane w projekcie szkolenie dotyczy możliwości sfinansowania wdrożenia  Programu Nauki Zachowania.

Szkolenia dostępne są w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych finansowanego w całości w ramach dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków NPZ na lata 2016-2020.

Warunkiem udziału nauczycieli z danej placówki jest zgłoszenie się do projektu do 10 marca i udział przedstawiciela szkoły w szkoleniu. Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych projektem odbędą się 25 marca równolegle w Warszawie i w Katowicach.

Szczegóły dotyczące Programu oraz zgłoszenia do Projektu dostępne są na stronie www.programnaukizachowania.pl

 


Niniejszy mail został wysłany na podstawie publicznej bazy danych JST znajdującej się w dyspozycji Ministerstwa Cyfryzacji i nie stanowi naruszenia prawa o ochronie danych osobowych oraz o regulacjach dotyczących rozpowszechniania informacji za pośrednictwem mediów elektronicznych Adres skrzynki podawczej do korespondencji

 

 

 ________________________

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miejski w Słupsku Państwa danych osobowych znajdują się pod tym linkiem

Nie musisz - nie drukuj, email sprawdzony programem na wirusy ESET Mail Security 18766 (20190125)

Please consider the environment before printing this email
The message was checked by ESET Mail Security, version of virus signature database 18766 (20190125).
http://www.eset.com
________________________

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miejski w Słupsku Państwa danych osobowych znajdują się pod tym linkiem

Nie musisz - nie drukuj, email sprawdzony programem na wirusy ESET Mail Security 18778 (20190128)

Please consider the environment before printing this email
The message was checked by ESET Mail Security, version of virus signature database 18778 (20190128).
http://www.eset.com