Stanowiska Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowiska Rady Miejskiej

apel

dotyczący wprowadzenia zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 czerwca 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 czerwca 2016
Nazwa pliku:
apel
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 czerwca 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 czerwca 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 czerwca 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
30 czerwca 2016

stanowisko

w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego - Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 8 września 2016 r. Sygn. akt III SA/Gd 732/16 stwierdził nieważność stanowiska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 lutego 2021
Nazwa pliku:
stanowisko
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 lutego 2021
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 lutego 2021

stanowisko

w sprawie uczczenia pamięci Honorowego Obywatela Miasta Słupska Świętego Jana Pawła II
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
stanowisko
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 kwietnia 2016

stanowisko

w sprawie przeniesienia Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego z Ustki do Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
27 stycznia 2016
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 stycznia 2016
Nazwa pliku:
stanowisko
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
27 stycznia 2016
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 stycznia 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 stycznia 2016
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 stycznia 2016

stanowisko

w sprawie wyjazdów i reprezentowania miasta Słupska przez Prezydenta Miasta Słupsk Roberta Biedronia
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 listopada 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 listopada 2015
Nazwa pliku:
stanowisko
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 listopada 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 listopada 2015
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 listopada 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 listopada 2015

stanowisko

w sprawie poparcia wydłużenia relacji pociągów EIC Premium na linii 202 do stacji docelowej Kołobrzeg
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
5 listopada 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
5 listopada 2015
Nazwa pliku:
stranowisko
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
5 listopada 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
5 listopada 2015
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
5 listopada 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
5 listopada 2015

sprzeciw

przeciwko aroganckim, butnym i antyobywatelskim działaniom marszałka województwa pomorskiego i radnych wojewódzkich
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
12 czerwca 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
12 czerwca 2015
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
5 listopada 2015
Nazwa pliku:
sprzeciw
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
12 czerwca 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
12 czerwca 2015
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
5 listopada 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
5 listopada 2015

Przesłanie

Przesłanie Jubileuszowe Rady Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 maja 2015
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 maja 2015
Nazwa pliku:
Przesłanie Jubileuszowe Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 maja 2015
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 maja 2015

Rezolucja II

w sprawie lokalizacji na terenie Słupsk-Redzikowo Amerykańskiej Tarczy Antyrakietowej
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
7 maja 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
7 maja 2015
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
20 maja 2016
Nazwa pliku:
Rezolucja II
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
7 maja 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
7 maja 2015
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
7 maja 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
7 maja 2015
Nazwa pliku:
Odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
20 maja 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
20 maja 2016

Rezolucja

w sprawie lokalizacji na terenie Słupsk-Redzikowo Amerykańskiej Tarczy Antyrakietowej
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
7 maja 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
7 maja 2015
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
20 maja 2016
Nazwa pliku:
rezolucja
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
7 maja 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
7 maja 2015
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
7 maja 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
7 maja 2015
Nazwa pliku:
odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Minister Środowiska
Data wytworzenia:
20 maja 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
20 maja 2016

Stanowisko z 26 lutego 2014 r.

w sprawie planów ograniczenia kursowania pociągu „Słowiniec” relacji Poznań Główny – Gdynia Główna przez Słupsk

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 lutego 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
3 marca 2014
Nazwa pliku:
stanowisko
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 lutego 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
3 marca 2014
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 lutego 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
3 marca 2014

Stanowisko z 27 listopada 2013 r.

z okazji 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 listopada 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
28 listopada 2013
Informację zaktualizował:
Krystyna Kniaź
Data aktualizacji:
2 grudnia 2013
Nazwa pliku:
Stanowisko
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 listopada 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
28 listopada 2013
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 listopada 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
2 grudnia 2013

Stanowisko z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na lata 2013 – 2016 dokonanym przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 czerwca 2013
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 czerwca 2013
Nazwa pliku:
stanowisko
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 czerwca 2013
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 czerwca 2013

Stanowisko z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
31 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Stanowisko
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
31 stycznia 2013

Stanowisko z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uczczenia pamięci Prymasa Seniora Księdza Kardynała JÓZEFA GLEMPA

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
31 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Stanowisko
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
31 stycznia 2013

Stanowisko z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
26 września 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
27 września 2012
Informację zaktualizował:
Krystyna Kniaź
Data aktualizacji:
28 września 2012
Nazwa pliku:
Stanowisko
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
26 września 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
28 września 2012
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
26 września 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
28 września 2012

Stanowisko z dnia 28 marca 2012 r.

w drugą rocznicę Katastrofy Smoleńskiej
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
29 marca 2012
Nazwa pliku:
Stanowisko
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
29 marca 2012
Nazwa pliku:
Głosowanie
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
29 marca 2012

Stanowisko z dnia 21 grudnia 2011 r.

w 30. Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin
Data wytworzenia:
21 grudnia 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 grudnia 2011
Nazwa pliku:
Stanowisko
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 grudnia 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 grudnia 2011

Stanowisko z dnia 30 kwietnia 2011 roku

BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II – DZIEDZICTWO WARTOŚCI
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
5 maja 2011
Nazwa pliku:
Stanowisko
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
5 maja 2011

Stanowisko z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie uczczenia pierwszej rocznicy tragicznej katastrofy w Smoleńsku

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski - Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Data wytworzenia:
30 marca 2011
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
1 kwietnia 2011
Nazwa pliku:
Stanowisko z dnia 30 marca 2011 roku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 marca 2011
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
1 kwietnia 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek