Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacja do likwidacji azbestu

Realizacja zadania

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Słupsk – edycja 2017”


Zakończyliśmy realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Słupsk – edycja 2017,” która możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu (http://www.wfos.gdansk.pl/(link)).

W ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Miasto pozyskało dotację dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Słupska do realizowanego przez nich zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji odpadu zawierającego azbest - na realizację powyższego zadania została zawarta umowa pomiędzy Miastem Słupsk a WFOŚiGW w Gdańsku o nr WFOŚ/D/I-20.S/1648/2017/AZBEST-2017 z dnia 1 września 2017 roku.

W wyniku realizacji zadania z terenu miasta usunięto 4,762 Mg (323,00 m²) wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 3.278,40 zł, przyznana dotacja dla właścicieli nieruchomości na realizację zadania to kwota 2.290,00 zł (69,85 %). Różnica w poniesionych kosztach została pokryta przez właścicieli nieruchomości.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
2 listopada 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek