Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacja do likwidacji azbestu

Informujemy, iż w związku z kontynuowaniem przez Prezydenta Miasta Słupska działań mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego do likwidacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Słupska - w terminie do dnia 24 marca 2017 roku przyjmowane były wnioski osób i podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do zadania pn. „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2017”.

Ewentualne usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Miasta Słupska zgodnie z Regulaminem konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeprowadzone zostanie przez podmiot wybrany przez tut. Urząd, przy uwzględnieniu wymagań wymienionych w załączniku nr 1 do ww. Regulaminu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku:

https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-0

Informujemy, iż wnioski biorące udział w projekcie zostały formalnie zgłoszone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

DOKUMENTY
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska, Beata Wietrzyńska
Data wytworzenia:
15 lutego 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Wniosek
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Maja Wawrowska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
10 marca 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 marca 2017
Nazwa pliku:
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
28 września 2016
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
28 września 2016
Nazwa pliku:
Oświadczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Wydział Budownictwa
Data wytworzenia:
17 grudnia 2016
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 marca 2017
Nazwa pliku:
Zgłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Wydział Budownictwa
Data wytworzenia:
1 stycznia 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek