Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku po raz kolejny ogłosił konkurs „Czyste powietrze Pomorza” – zachęcamy mieszkańców, którzy zamierzają zmienić sposób ogrzewania na ekologiczny, do składania wniosków o dofinansowanie tych działań.

Zadaniem mogą zostać objęte nieruchomości zlokalizowane na terenie Miasta Słupska i mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do:

  1. osób fizycznych;

  2. jednostek samorządu terytorialnego,

  3. bądź takich, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.


Dofinansowane mogą zostać zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych, poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

  1. kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,

  2. źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą spełniające wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe - 5 klasa) lub,

  3. podłączeniem do sieci ciepłowniczej.


Wnioski o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. nr 219, II piętro) lub pobrać poniżej. Można je składać (wraz z załącznikami) do 17 kwietnia 2018 roku w ww. wydziale lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Słupsku, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

Za termin złożenia uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku.

O udziale w zadaniu decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
Warunki uczestnictwa w zadaniu
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wniosek
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
26 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek