Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr wniosków

Nr wniosku

Data wpływu/

wnioskodawca

Adres inwestycji

Treść wniosku

Braki formalne

Realizacja wniosku

1/2018

19.09.2018 r

MATBET

Spółka z o.o. w Słupsku

ul. Poznańska 75


ulica Kosynierów Gdyńskich

działka

nr 958/4,

obręb 17


Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 6 kondygnacjach nadziemnych z układami komunikacyjnymi, parkingami, zielenią oraz infrastrukturą techniczną. Planowana maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkań 5255 m2, planowana minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań 4500 m2, planowana maksymalna liczba mieszkań 108 szt, planowana minimalna liczba mieszkań 98 szt.

Wnioskodawca nie wykazał, że wnioskowana inwestycja odpowiada standardom, o których mowa w rozdziale 3 art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących :

art. 17 pkt 1 ppkt 1 – brak informacji, że droga wewnętrzna, przez którą zapewniony ma być dostęp inwestycji do drogi publicznej, spełnia wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz informacji o jej szerokości (szerokość nie może być mniejsza niż 6m),

art. 17 pkt 1 ppkt 2 – brak informacji, że inwestycja ma zapewniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem,

art. 17 pkt 2 ppkt 1 – brak informacji dotyczącej odległości w metrach inwestycji od przystanku komunikacyjnego (wnioskodawca powinien wykazać, a nie stwierdzić, że odległość ta jest nie większa niż 1000m),

art. 17 pkt 2 ppkt 2 – brak informacji o odległości w metrach od szkoły podstawowej oraz przedszkola (wnioskodawca powinien wykazać, a nie stwierdzić, że odległość ta jest nie większa niż 3000m),

art. 17 pkt 2 ppkt 3 - brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Słupska o możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej lub zapewnienia wychowania przedszkolnego,

art. 17 pkt 2 ppkt 4 – brak wykazu istniejących oraz projektowanych urządzonych terenów wypoczynku lub rekreacji lub sportu oraz ich powierzchni w m2 w stosunku do planowanej liczby mieszkańców.

Wniosek pozostał bez rozpatrzenia w wyniku braków formalnych. Wnioskodawca nie uzupełnił braków.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Magdalena Niewiadoma-kierownik Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
10 października 2018
Informację opublikował:
Magdalena Niewiadoma
Data publikacji:
11 września 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek