Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Programy ochrony środowiska

W oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.) Prezydent Miasta Słupska sporządza miejski program ochrony środowiska, z którego co dwa lata przedstawia Radzie Miejskiej raport realizacyjny. Sprawozdanie za okres 2013-2014 zostało przedłożone Radzie Miejskiej na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Środowisko naturalne ulega ciągłym zmianom, dlatego też Miasto Słupsk opracowało nowy Program ochrony środowiska. Potrzeba uaktualnienia dokumentu wynikała nie tylko z przemian ekosystemu, ale również z obowiązku uwzględnienia w programie nowych przepisów prawnych i aktów prawa miejscowego.

Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XX/212/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku przyjęty został Program ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Dokument składa się z 4 części: charakterystyki miasta i jego infrastruktury, oceny
i analizy stanu środowiska, omówionej strategii ochrony ekosystemu dla miasta oraz opisanego sposobu monitoringu realizacji programu i zasad edukacji ekologicznej w mieście.

Program ochrony środowiska Miasta Słupska wskazuje cele, które przyjęto do zrealizowania do 2020 roku (w perspektywie do 2024 roku), w tym m.in. utrzymanie dobrej jakości wód powierzchniowych oraz powietrza, zminimalizowanie uciążliwego hałasu oraz przekształceń ziemi i upowszechnianie idei ekorozwoju miasta.

Realizacja programu może przynieść miastu oraz przede wszystkim mieszkańcom wiele korzyści, między innymi: poprawę stanu środowiska naturalnego, zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Słupsku i ich pielęgnację, rozwój sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz wzrost estetyki miasta i bezpieczeństwa mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z uchwalonym Programem oraz sprawozdaniem. Dokumenty dostępne są w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 221) oraz pod artykułem.

Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
11 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XXV/409/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
25 listopada 2020
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
11 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XX/212/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 - Program ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 - Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 - Podsumowanie do Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Miasta Słupska za lata 2013-2014
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Miasta Słupska za lata 2015-2016
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 grudnia 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
2 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Słupska za lata 2017-2018
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 października 2019
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
20 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek