Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia zintegrowane dla Kotłowni Rejonowej KR-1 przy ul. Koszalińskiej 3D oraz Kotłowni Rejonowej KR-2 przy ul. św. Klary z Asyżu 15, eksploatowanych przez ENGIE EC Sp. z o.o.

Pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. UE L z 1996r. Nr 257, str. 26-40, z późn. zm.) zwaną Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń).

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Prezydent Miasta Słupska wydał pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji wytwarzania oraz dystrybucji energii cieplnej dla Kotłowni Rejonowej KR-1 przy ul. Koszalińskiej 3D oraz Kotłowni Rejonowej KR-2 przy ul. św. Klary z Asyżu 15, eksploatowanych przez ENGIE EC Sp. z o.o. (dawniej Cofely EC Sp. z o.o) z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 3D w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
31 października 2019
Nazwa pliku:
KR1-tekst jednolity-decyzja Nr 3/2017 z dnia 21.09.2017r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
21 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
6 października 2017
Nazwa pliku:
Postanowienie o sprostowaniu omyłki - Kotłownia KR-1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 października 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
KR2-tekst jednolity-decyzja Nr 4/2017 z dnia 21.09.2017r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
21 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
6 października 2017
Nazwa pliku:
Postanowienie o sprostowaniu omyłki - Kotłownia KR-2
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 października 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zmiana pozwolenia zintegrowanego - KR 1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z UP. PREZYDENTA Miasta Słupska Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
5 września 2019
Nazwa pliku:
Zmiana pozwolenia zintegrowanego - KR 2
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z UP. PREZYDENTA Miasta Słupska Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
5 września 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek