Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania - ulic Francesco Nullo i Bulwaru im. ks. Popiełuszki

data wystawienia: 23.01.2004 15:30
status: zamknięte
Z A W I A D O M I E N I E
o    w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

    Zgodnie z art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 11.12.2003r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ciągów pieszych i jezdnych z oświetleniem i odwodnieniem ulicy Francesco Nullo i Bulwaru im. ks. Popiełuszki w Słupsku.
W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 28.01.04r. strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (mały ratusz pok. 102).
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
23 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
23 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek