Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania organizowane przez Salamon Consulting w sprawie dotacji dla firm

data wystawienia: 15.07.2004 8:24
status: zamknięte
    Zostały już wyznaczone terminy składania wniosków do kilkunastu nowych programów bezzwrotnych dotacji dla firm w ramach programów PHARE 2002 (jest to lipiec i sierpień br.) oraz niebawem będą ogłoszone terminy do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (finansowanego z Funduszy Strukturalnych).

Ze środków tych będzie można uzyskać dotacje, m.in. na:
 • duże projekty inwestycyjne dotyczące budowy lub modernizacji firm,
 • projekty modernizacyjne zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • zakupy związane z modernizacją firm, zakupami sprzętu, urządzeń dla MŚP,
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska,
 • zakupy nowych maszyn i urządzeń (w tym komputerów i oprogramowania)
 • inwestycje w zakresie innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • zakupy sprzętu i wyposażenia BHP
 • zakupy mebli i sprzętu gastronomicznego (firmy gastronomiczne i hotelarskie),
 • zakupy usług doradczych,
 • działania w zakresie promocji eksportu (targi, misje gospodarcze, badania rynków zagranicznych),
 • tworzenie nowych firm lub inwestycje w istniejących mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 9 osób).

    Większość programów przewiduje dotacje na poziomie 50% (jest to zarazem maksymalny poziom dotacji inwestycyjnych dla dużych firm), w przypadku działań inwestycyjnych dla małych i średnich firm mogą one sięgać nawet 65%.
    Od 1 maja zmianie uległy zasady dotyczące pomocy publicznej i przede wszystkim techniki aplikacji do poszczególnych programów. Firmy planujące inwestycje w roku bieżącym i przyszłym powinny myśleć o pierwszych dwóch terminach aplikacyjnych. Pula środków jest bowiem znacząco zwiększona, ale też wzrosła liczba chętnych.
     Jako pomoc w przygotowaniu aplikacji Salamon Consulting proponuje Państwu specjalne spotkanie w dn. 31 lipca br. w Gdańsku (hotel Novotel Gdańsk MARINA, ul. Jelitkowskiej 20, w godzinach 09.00 - 14.00). Podczas spotkania omówione zostaną zmienione zasady aplikacji i skuteczne techniki przygotowania wniosków. Dodatkowo w Warszawie i Wiśle przeprowadzone zostaną profesjonalne warsztaty pisania wniosków do programów strukturalnych i programów z grupy PHARE 2002.
    Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 087/5650099 lub adresem e-mail:
    Do ściągnięcia: zgłoszenie uczestnictwa
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
15 lipca 2004
Informację opublikował:
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski
Data publikacji:
15 lipca 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek