Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

wszczęcie postępowania-budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Redzikowo poprzez tereny miasta Słupska w tym ul. Gdańską do miejscowości Siemianice

data wystawienia: 17.09.2004 14:14
status: zamknięte

[c]W s z c z ę c i e p o s t ę p o w a n i a
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Redzikowo poprzez tereny miasta Słupska w tym ul. Gdańską do miejscowości Siemianice.[/c]


Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska zawiadamia się, że zostało wszczęte, na wniosek Pracowni Projektowej Systemów Wodno-Kanalizacyjnych dr inż.Tadeusz Gruszecki z siedzibą w Koszalinie przy ul. Stoczniowców 10, dzialający z upoważnienia Wójta Gminy Słupsk z siedzibą w Słupsku przy ul.Sportowej 34, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Redzikowo poprzez tereny miasta Słupska w tym ul.Gdańską do miejscowości Siemianice.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie do dnia 24 września 2004r strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Słupsku -Mały Ratusz- Plac Zwycięstwa 1, Wydział Urbanistyki i Architektury, pokój nr 102).Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
17 września 2004
Informację opublikował:
Ewa Golińska
Data publikacji:
17 września 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek