Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

data wystawienia: 22.09.2004 14:47
status: zamknięte
AB.IX.7353423/04
Słupsk, dnia 22.09.2004r.ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ulicy Wojska Polskiego w Słupsku wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i kanalizacji teletechnicznej w w/w ulicy.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. do dnia 06 października 2004r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. ( Urząd Miejski w Słupsku – Wydział Administracji Budowlanej przy Placu Zwycięstwa 1, pokój 02 – parter ).

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku
2.na stronie internetowej organu: www.slupsk.pl
3.w miejscu planowanego przedsięwzięcia
4.a/a
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
22 września 2004
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
22 września 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek