Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania - budowa stacji uzdatniania wody ul. Westerplatte w Słupsku

data wystawienia: 29.09.2004 12:12
status: zamknięte
Z A W I A D O M I E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
- budowa stacji uzdatniania wody w budynku byłej stacji pomp wraz z jego rozbudową na terenie przy ul. Westerplatte w Słupsku.Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska zawiadamia się, że zostało wszczęte, na wniosek Wodociągów Słupsk Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul.Orzeszkowej 1, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody w budynku byłej stacji pomp oraz na rozbudowie tego budynku pod wnioskowaną inwestycję na terenie przy ul. Westerplatte w Słupsku.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie do dnia 07 października 2004r. strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Słupsku -Mały Ratusz- Plac Zwycięstwa 1, Wydział Urbanistyki i Architektury, pokój nr 102).

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
29 września 2004
Informację opublikował:
Ewa Golińska
Data publikacji:
29 września 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek